กิจกรรมนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรม กบข. ครั้งต่อไปได้ทาง GPF Community ขอบคุณค่ะ